Dataskydd och behandlig av användardata i Kollega-tjänsten

Vem modererar innehållet i tjänsten?

Innehållet i tjänsten modereras av ett litet antal läkare som själva är användare av tjänsten. De har möjlighet att radera, redigera och dölja konsultationer och svar vars innehåll inte stämmer överens med tjänstens regler eller inte är kollegiala. För att bevara moderatorernas arbetsro publicerar vi inte moderatorernas namn.

Ser administratörerna information om den som skriver en anonym konsultation?

Läkarna som modererar innehållet i tjänsten ser inte vem som konsulterat anonymt. Informationen om vem som skrivit anonyma konsultationer lagras dock i tjänstens databas - detta är viktigt för att tjänsten skall fungera. Uppgifterna om vem som konsulterat anonymt kan endast nås av våra tekniska administratörer. Identiteten för läkare som skrivit anonyma konsultationer kommer endast att verifieras i undantagsfall, t.ex. för att undersöka regelöverträdelser av tjänsten.

Kan jag ta bort mitt konto från tjänsten? Kan jag få ut min information?

Användare har alltid möjlighet att ta bort sitt konto från tjänsten. När kontot raderas kommer alla användardata att raderas permanent. Användarens konsultationer kommer inte längre att vara synligt för andra användare. Användarrelaterad information tas också bort från alla tredjepartstjänster.

Var lagras data?

Tjänstens applikations- och databaseservrar finns i EU i Amazon Web Services (AWS) datacenter i Irland. Bilder som laddas upp i Kollega-tjänsten sparas i AWS S3-tjänsten.

Kan jag veta om servicevillkoren ändras?

Ja, vi kommer alltid att meddela tjänstens användare om väsentliga ändringar görs i användarvillkoren.

Vilka tredjepartstjänster används för att tillhandahålla Kollega-tjänsten?

Bilderna som visas i tjänsten skalas till en storlek som är lämplig för användarens enhet med Imgix-tjänsten.

Dessutom använder vi följande analystjänster:

  • Mixpanel-tjänsten samlar in analytiska data, till exempel om vilka funktioner som är populära hos användare. Denna information kan användas för att förbättra tjänsten.
  • Honeycomb-tjänsten samlar in teknisk information om serviceprestanda och problem.
  • Bugsnag-tjänsten insamling av information om problemsituationer eller "buggar" som användare stöter på. Informationen möjliggör underhåll för att effektivt fixa problem i tjänsten.

All användardata lagrad i analystjänster är pseudonymiserad, vilket innebär att den inte kan kopplas oberoende till en viss användare. Uppgifterna kan bara kopplas till en specifik användare av administratörerna, till exempel för att lösa felsituationer.

Använder Kollega-tjänsten den information som genereras i tjänsten utanför tjänsten, t.ex. i direktmarknadsföring eller sociala medier?

Nej det gör vi inte.

Mer om tjänsten

Hittade du inte svaret på din fråga?

info@lakarkollega.se